ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Novoizvoljeni Župnijski pastoralni svet

V torek, 21. aprila 2015, se je z birmovalcem, pomožnim ljubljanskim škofom, g. Francem Šuštarjem, srečal tudi novoimenovani župnijski pastoralni svet, ki je s tem nastopil svoj petletni mandat. Poleg g. župnika ga sestavljajo: Vincenc Borovnik, Mira Gale, Janez Oblak, Anton Tušek, Mojca Zabret, Ana Štern, Neža Sitar, Andreja Zupanc, Suzana Šenk, Nada Zelko, Darko Rozman, Ana Peklenik, Anže Cunk, Jure Sajovic, Meta Cvirn, Marija Vodnik, Blaž Zabret, Sašo Burjek, Anamarija Zorman Grašič, Beti Miklavčič, Jože Gornik. Naj jih pri njihovem delu spremlja Sveti Duh.

ŽPS2015

Župnijski pastoralni svet

V dokumentih drugega vatikanskega koncila in vzpodbudi iz l. l989 spominja cerkev laike na njihovo deležnost pri trojni službi Kristusa duhovnika, preroka in kralja, ki izvira iz zakramenta svetega krsta. Vabi jih k zavestnemu in odgovornemu sodelovanju v cerkvi in svetu. Danes laiki sodelujejo v cerkvi pri vzgoji, izobraževanju, dobrodelnosti pastorali in mnogih dnevnih opravilih.

V župnijah je usklajevanje, načrtovanje in delovanje vseh služb predvsem naloga župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS), ki je župnikovo posvetovalno in delovno telo. Sestavljajo ga župljani iz vseh naselij in predstavniki cerkvenih služb. Zadnje volite smo v Sloveniji izvedli februarja 2010.

V župniji sv. Lovrenca na Kokrici imamo 23-članski ŽPS, kateremu po statutu predseduje župnik g. Jože Klun. V okviru sveta delujejo komisije za oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost. Seje imamo vsak drugi mesec z okvirnim dnevnim redom: molitev, pregled zapisnika, duhovno temo, operativno delo in razno. Po potrebi dodamo posebne teme v skladu s časom in aktualnostjo. Teme pripravijo posamezni člani in o operativnem delu, predvsem komisije.

Sodelovanje poteka z dekanijskim pastoralnim svetom, v katerem imajo župnije svojega predstavnika. Deluje predvsem v smislu vzpodbud in usklajevanja med župnijami. Posamezni člani in vodje komisij se po svojih možnostih udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira škofija.

Vitraž cerkev sv. LovrencaZa mandatno obdobje 2010−2015 je bilo v Župnijski pastoralni svet župnije Kokrica izvoljenih 23 članov, ki so se na sestanku odločili za delo v naslednjih skupinah:

OZNANJEVANJE:
Miran Vodnik (vodja), Rafko Bertoncelj, Janez Oblak, Vesna Rogl, Matija Strniša in Mojca Vodišek;

BOGOSLUŽJE:
Jure Sajovic (vodja), Anže Cunk, Petra Krumpestar, Anica Kern, Ana Peklenik, Andrej Ratnik, Suzana Šenk in Anton Tušek;

DOBRODELNOST:
Magdalena Varl (voditeljca), Meta Cvirn, Minka Podpeskar, Milena Škufca, Blaž Zabret in Nada Zelko;

in Martin Leskovar, ki opravlja vlogo tajnika.