KATEHUMENI

Katehumeni

Mladinci in odrasli, ne glede na zgornjo starost, ki še niso prejeli katerega od zakramentov, kot so sveti krst, sveto obhajilo ali sveta birma, pa bi se želeli pripraviti na sprejem zakramentov in krščansko življenje, se lahko vključijo v skupino katehumenov.

Priprava poteka od srede septembra do velike noči po eno uro tedensko. Letos so srečanja vsak ponedeljek ob 20 h v prostorih Župnije Kranj, Tavčarjeva 43. Kandidati se lahko kadar koli oglasite v župnišču za potrebni dogovor. Začetek katehumenata je prvi ponedeljek v oktobru.