MINISTRANTI

tabernakelj cerkev sv. Lovrenca

Ministranti

Za lepoto in urejenost bogoslužja so ministranti v župniji nepogrešljivi. Skupaj z drugimi bogoslužnimi sodelavci uresničujejo skupno duhovništvo in dajejo bogoslužju praznični značaj. Vernikom pomagajo doživljati božjo službo. Najlepša pa je ministrantova zavest, da služi Bogu in ljudem. Za vsako župnijo
je ministrantska skupina velik dar.

Svoje znanje si ministrant pridobiva z dejavno udeležbo pri sveti maši in na posebnih vajah. V dekaniji se vsaj enkrat sreča z vrstniki iz drugih župnij in pokaže svoje znanje v duhovnem in športnem duhu. V lanskem letu so se naši najmlajši ministranti v Naklem uvrstili na drugo mesto.

Vsak ministrant ima dolžnost ministrirati enkrat med tednom ter ob nedeljah in praznikih. Nekajkrat v letu imamo sprejem novih ministrantov. V svoje vrste lepo vabimo vse, ki čutijo željo postati ministrant. Dobrodošli v Jezusovi bližini pri oltarju.