ORATORIJ

Animator z otrokom; oratorij 06Oratorij je večdnevni zabavni, duhovni in poučni projekt, ki ga izvajajo animatorji po župnijah med poletnimi počitnicami, namenjen pa je otrokom od 1. do vključno osmega razreda osnovne šole.

V župniji na Kokrici smo oratorij začeli izvajati leta 2005 in lansko leto praznovali že peto obletnico. Oratorij pa se je na slovenskih tleh pojavil že okoli l. 1988, od tedaj naprej ga pripravljajo v večini župnij po Sloveniji. Za začetnika oratorija v takšni obliki, kot ga poznamo danes, velja sv. Janez Bosko (1815—1888), ki je iskal primeren vzgojni sistem za mlade, ki so se znašli v takšni in drugačni stiski. Duhovnikov program je vseboval delo, igro, učenje in molitev. Njegova metoda se je kmalu razširila na večerne, kasneje pa tudi na redne šole. Tako kot je v 19. stoletju okrog sebe zbiral otroke Don Bosko, tudi dandanes mladi po župnijah pripravijo program za svoje varovance, da se otroci med poletnimi počitnicami prijetno pozabavajo, družijo, poleg tega pa tudi kaj novega naučijo in utrdijo svojo vero.

Oratorijski program poteka od jutra pa do poznega popoldneva, za animatorje tudi do večera. Nanj se mladi župljani s Kokrice in okolice pripravljamo že več mesecev pred samim oratorijem. V naši župniji začnemo s pripravami v mesecu marcu. Sprva se dobivamo na vsakih 14 dni, kasneje pa tudi vsak teden. Vsako leto se vsaj dvakrat odpravimo tudi na delovni vikend, kjer opravimo glavnino vseh priprav. Animatorji se lahko prvič preskusijo, ko zaključijo 9. razred.

Zaradi lažje organizacije samega dogajanja vsako leto predhodno pobiramo prijavnice, ki jih otroci dobijo pri verouku, kasneje pa jih je možno dobiti tudi v cerkvi. V povprečju imamo na Kokrici 80—85 otrok in 25—30 animatorjev.

Marljivi animatorji in njihova velika srca pa največkrat ne bi bila dovolj. Da oratorij sploh lahko poteka, se moramo vsako leto zahvaliti sponzorjem. To so Župnija Kokrica in podjetja okoliških krajev, ki prispevajo tako denarna kot materialna sredstva. Seveda pa tudi ne bi šlo brez pozornih posameznikov, ki so vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Že vsak najmanjši nasvet šteje. Vsi oratorijci smo dobrotnikom nadvse hvaležni.